Kiyomi Yoshizawa (Miyuki Tamura)
Kiyomi Yoshizawa (Miyuki Tamura)