Risa Araki (Usagi Tsukishima)
Risa Araki (Usagi Tsukishima)